พิเศษ ถึงสิ้นปี 2560-2561
ห้องพิเศษ/ เดอลุคส์ 1,400 บาท (ห้อง/คืน)
ห้องมาตรฐาน/ สแตนดาร์ด 1,100 บาท (ห้อง/คืน)

อภินันทนาการค่าห้องประชุมฟรี กรณีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 ท่านขึ้นไป และใช้บริการอาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ 

(ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องสมมนา)